s
"Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych wg RODO jest dostępny w siedzibie firmy."